Schokolade

 • Kakao 20/22 kg 25
 • Kakao 20/22 kg.1
 • Mixed Schokoladenmilch Crunchies Kg.1
 • Mixed Schokoladenmilch Crunchies Kg.5
 • Schokoladenmilch Crunchies Kg.1
 • Schokoladenmilch Crunchies Kg.5
 • Weiße Schokoladencrunchies Kg.1
 • Weiße Schokoladencrunchies Kg.5
 • Crunchies mit dunkler Schokolade Kg.1
 • Crunchies mit dunkler Schokolade Kg.5
 • Rosa Schokoladen Crunchies Kg.1
 • Rosa Schokoladen Crunchies Kg.5
 • Blue Schokoladencrunchies Kg.1
 • Blue Chocolate Crunchie Kg.5
 • Rote Schokolade Crunchie Kg.1
 • Rote Schokolade Crunchie Kg.5
 • Grüne Schokolade Crunchie Kg.1
 • Grüne Schokolade Crunchie Kg.5
 • Gelbe Schokolade Crunchie Kg.1
 • Gelbe Schokolade Crunchie Kg.5
 • Orangenschokolade Crunchie Kg.1
 • Orangenschokolade Crunchie Kg.5
 • Schmelzschokoladschwanz kg.1
 • gianduia Schokoladeschwanz kg.1
 • elfenbein Schokoladeschwanz kg.1
 • Schmelzschokoladesplitter kg.1
 • gianduia Schokoladesplitter kg.1
 • elfenbein Schokoladesplitter kg.1
 • Schmelzschokoladelocken kg.1
 • Schmelzschokoladelocken kg.4
 • Milchschokoladelocken kg.1
 • Milchschokoladelocken kg.4
 • weiße Schokoladelocken kg.1
 • weiße Schokoladelocken kg.4
 • gelbe Schokoladelocken kg.1
 • gelbe Schokoladelocken kg.4
 • orange Schokoladelocken kg.1
 • orange Schokoladelocken kg.4
 • karamell Schokoladelocken kg.1
 • karamell Schokoladelocken kg.4
 • Erdbeer Schokoladelocken kg.1
 • Erdbeer Schokoladelocken kg.4
 • grünen Schokoladelocken kg.1
 • grünen Schokoladelocken kg.4
 • marmorierten Schokoladelocken kg.1
 • marmorierten Schokoladelocken kg.4
 • rote Schokoladelocken kg.1
 • rote Schokoladelocken kg.4
 • Schokoladetropfen kg.10
 • Schokoladetropfen kg.1
 • kleine Tropfenersatz kg.10
 • kleine Tropfenersatz kg.1
 • Schmelzschokoladeabdeckung 36/38 kg.10
 • Schmelzschokoladeabdeckung 31/33 kg.25
 • Milchschokoladeabdeckung 31/33 kg.25
 • weiße Schokoladeabdeckung 33/35 kg.25
 • Schmelzschokoladeersatz kg.10
 • weiße Schokoladeersatz kg.10
 • Haselnußpaste kg.2
 • Schmelzschokoladenkegel kg.2
ambrosio_no_site